Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Адміністрацыйная працэдура № 5.1.
Рэгістрацыя нараджэння 

Дзяржаўны орган, у які грамадзянін павінен звярнуцца:
орган загса па месцы нараджэння дзяцей або па месцы жыхарства бацькаў або аднаго з іх. 

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры: 

 • заява;

 • пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу бацькаў (бацьку), заяўніка (за выключэннем замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія хадайнічаюць аб даванні статусу бежанца, дадатковай абароны або сховішча  ў Рэспубліцы Беларусь, і замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзена дадатковая абарона ў Рэспубліцы Беларусь);

 • пасведчанне аб рэгістрацыі хадайніцтва аб даванні статусу бежанца, дадатковай абароны або сховішча ў Рэспубліцы Беларусь – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія хадайнічаюць аб даванні статусу бежанца або дадатковай абароны ў Рэспубліцы Беларусь;

 • пасведчанне аб даванні дадатковай абароны ў Рэспубліцы Беларусь – для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзена дадатковая абарона ў Рэспубліцы Беларусь;

 • медыцынская даведка аб нараджэнні або копія рашэння суда аб устанаўленні факта нараджэння;

 • дакумент, які з'яўляецца падставай для запісу звестак аб бацьку дзіцяці ў запісе акта аб нараджэнні (сумесная заява бацькаў дзіцяці, якія не знаходзяцца ў шлюбе паміж сабой, копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства), – у выпадку, калі бацькі дзіцяці не знаходзяцца ў шлюбу паміж сабой;

 • заява маці дзіцяці, якая пацвярджае, што яе муж, былы муж не з'яўляецца бацькам дзіця, пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу фактычнага бацькі дзіця, заяву мужа, былога мужа маці дзіцяці, якая пацвярджае, што ён не з'яўляецца бацькам дзіця, сумесная заява маці і фактычнага бацьку дзіцяці аб рэгістрацыі ўстанаўлення бацькоўства – у выпадку рэгістрацыі нараджэння дзіцяці ў маці, якая заяўляе, што яе муж, былы муж не з'яўляецца бацькам дзіцяці;

 • дакумент, які пацвярджае заключэнне шлюбу паміж бацькамі дзіцяці, - у выпадку, калі шлюб заключаны за граніцамі Рэспублікі Беларусь;

 • дакумент, які пацвярджае спыненне шлюбу або прызнанне яго несапраўдным паміж бацькамі дзіцяці (за выключэннем дакументаў, выдадзеных органам загса Рэспублікі Беларусь), – у выпадку, калі з дня спынення шлюбу або прызнання яго несапраўдным да нараджэння дзіцяці прайшло не болей 10 месяцаў.

Памер платы, якая збіраецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры - бясплатна.

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры - 2 дня з дня падачы заявы, пры ўрачыстай рэгістрацыі нараджэння – 3 дня,

пры адначасовай рэгістрацыі нараджэння, устанаўлення бацькоўства і заключэння шлюбу – у дзень рэгістрацыі заключэння шлюбу, а ў выпадку запыту звестак і (або) дакументаў ад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц. 

Тэрмін дзеяння дакумента (пасведчання аб нараджэнні), выдаваемага пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры - бестэрмінова. 

Другія дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце органа загса ва ўстаноўленым парадку даюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх датычыцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна. 

Дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў, акрамя дакументаў, якія сведчаць асобу грамадзяніна, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі або прастаўлення апостыля, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, а таксама міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь. Дакументы, складзеныя на замежнай мове, павінны суправаджацца пераводам на беларускую або рускую мову, засведчаным натарыяльна, калі іншае не прадугледжана Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах. 

У выпадку запыту органам загса дакументаў і (або) звестак, складзеных на замежнай мове, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, іх перавод на адзін з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь і яго натарыяльнае сведчанне забяспечваюцца зацікаўленай асобай. 

Па пісьмовай заяве зацікаўленай асобы орган загса дае дакументы і (або) звесткі, якія паступілі на замежнай мове (копіі запісаў актаў грамадзянскага стану, паведамлення аб адсутнасці запісу акта грамадзянскага стану, паведамленні, выпіскі, інфармацыйныя лісты і другое), для пераводу і яго натарыяльнага сведчання ў адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства. 

Калі пры рэгістрацыі нараджэння заяўнікам выяўляецца жаданне паказаць нацыянальную прыналежнасць бацькаў, то ў запісе акта аб нараджэнні дзіцяці нацыянальнасць бацькаў – грамадзян Рэспублікі Беларусь – указваецца ў адпаведнасці з нацыянальнасцю, прызначанай у пашпарце грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. 

Пры адсутнасці ў пашпартах бацькаў дзіцяці звестак аб іх нацыянальнасці апошняя вызначаецца ў адпаведнасці з іх запісамі актаў аб нараджэнні або пасведчаннямі аб нараджэнні. Калі ў запісах актаў (пасведчаннях аб нараджэнні) бацькаў дзіцяці прызначаны розныя нацыянальнасці, звесткі аб нацыянальнасці бацькаў дзіцяці ўносяцца па вусным указанні асобы, якая зрабіла заява аб нараджэнні. 

Звесткі аб нацыянальнай прыналежнасці бацькі, які з'яўляецца замежным грамадзянінам, указваюцца ў запісе акта аб нараджэнні па яго нацыянальным пашпарце. Пры адсутнасці ў нацыянальным пашпарце замежнага грамадзяніна звестак аб нацыянальнасці апошняя вызначаецца ў дпаведнасці з дакументам, выдадзеным кампетэнтным органам замежнай дзяржавы. 

У адпаведнасці з артыкулам 206 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і заява аб рэгістрацыі нараджэння падаецца не пазней трох месяцаў з дня нараджэння дзіцяці, а ў выпадку нараджэння мёртвага дзіцяці – не пазней трох сутак з моманту нараджэння. 

Пры рэгістрацыі нараджэння дзіцяці па месцы жыхарства бацькаў (бацькі), а не па месцы нараджэння дзіцяці, месцам нараджэння ўказваецца месца жыхарства бацькаў (бацькі). 

Заява аб рэгістрацыі нараджэння ажыццяўляецца ў вуснай або пісьмовай форме бацькамі або адным з іх, а ў выпадку захворвання, смерці бацькаў, ухілення бацькаў ад падачы заявы або немагчымасці для іх па іншых прычынах – блізкімі сваякамі бацькаў, органам апекі і папячыцельства, адміністрацыяй арганізацыі аховы здароўя, у якой маці пакінула дзіцяці пасля яго нараджэння, або другімі асобамі.

            Заява ў пісьмовай форме падаецца ў выпадках:

 • калі ўласнае імя, якое даецца дзіцяці, з'яўляецца рэдка ўжывальным або не прызначана ў слоўніках (даведніках) асабістых імён або калі дзіцяці даецца два ўласных імені (для вызначэння імені, якое будзе лічыцца асноўным);
 • калі бацькі дзіцяці маюць розныя прозвішчы;
 • рэгістрацыі нараджэння дзіцяці па заяве маці, якая не знаходзіцца ў шлюбе;
 • рэгістрацыі нараджэння дзіцяці па заяве асоб, якія не з'яўляюцца бацькамі;
 • калі адзін з бацькаў з'яўляецца замежным грамадзянінам або асобай без грамадзянства;          іншых выпадках па жаданні заяўніка.

            Заява падаецца ў орган загса ў ходзе прыёму.Бланкі заяў (адпампаваць)

Оценить организацию.